Κάρτα Άφιξης Πελάτη

*Για την ασφάλεια και την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, παρακαλούμε να μας ενημερώστε για την ακριβή ώρα άφιξης σας

“Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR”

Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΙΜΑΡΕΤ Α.Ε. διαχειρίζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR και στο ν. 4624/2019, τηρώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες και διασφαλίζοντας τα δεδομένα σας με τα δέοντα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να παρέχεται η υψηλότερη δυνατή προστασία. Για λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με τα θέματα αυτά, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας